Return to IMCO Homepage
Go to Full Index


Title page Historical Memoirs
of the
IRISH BARDS
Interspersed with
Anecdotes of, and occasional observations on, the
Music of Ireland

By Joseph C. Walker
Dublin
MDCCLXXXVI
01 - Cath Eachroma06 - Gol na mna san ar11 - Speic Gailleanach
02 - Gair Chonnachntach07 - D'eala Mairi liomsa12 - Speic Seoach
03 - Gair Mhuimhneach08 - Abair a chumain ghil13 - Plough tune
04 - Gair Olltach09 - Ailleacan Dubh O14 - Carolan's Devotion
05 - Gair Laighneach10 - Coulin15 - Tiagharna Mhaighe-eo